Käsimerkit

Airsoft on hyvin pitkälti realistisuuden tavoittelua. Aseet, varusteet ja toimintatavat ovat kaikki mahdollisimman lähellä oikeita vastineitaan. Toinen asia, joka monia, etenkin allekirjoittanutta, airsoftissa viehättää, on se, että se simuloi varsinkin erikoisjoukkojen toimintaa. "Mitä taktisempi, sitä parempi" on varmasti lausahdus, johon melkein kaikki yhtyvät. Tähän pyrittäessä yksi jos toinenkin on kuluttanut huikeita summia rahaa varusteisiin ja aseistukseen, mutta on myös muita tapoja tehdä toiminnasta näyttävämpää ja mielekkäämpää. Myös sellaisia, jotka eivät maksa mitään.

Yksi tällainen on käsimerkkien käyttö. Olen itse sitä mieltä, että kunnollisella käsimerkkien käytöllä saadaan peliin parhaimmillaan aivan uskomaton tunnelma, ja olenkin pyrkinyt niitä käyttämään aina kun se on mahdollista. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että ennen kuin käsimerkkejä voidaan käyttää, ne täytyy osata. Ja kun ei riitä, että itse osaa, vaan kaikkien muidenkin täytyy. Tähän kun vielä lisätään se seikka, että mistään ei tunnu kunnon käsimerkkejä valmiina löytyvän, on niiden käyttö osoittautunut varsin ongelmalliseksi.

No, mitäpä ei softaaja rakkaan harrastuksensa eteen tekisi, joten olenkin suunnitellut ja piirtänyt tukun omia käsimerkkejä, jotka nyt ovat kaikkien nähtävänä. En väitä, että nämä merkit olisivat parhaat mitä on, tai muuten yritä egoani kasvattaa julistamalla että nämä ovat nyt ne ainoat oikeat, mutta koska kattavia airsoft-käyttöön sopivia käsimerkkejä on todellakin vaikea löytää, toivoisin, että yhä useampi alkaisi näitä merkkejä käyttää, varsinkin jos pitää tunnelmaa peleissä tärkeänä. Olisi hienoa jos isommissa peleissä pystyisi kommunikoimaan käsimerkein muidenkin tiimien jäsenten kanssa, joka ei olisi mahdollista jos kaikki käyttäisivät omia merkkejään tai jos kukaan ei mitään merkkejä osaisi. Merkit voi vaikka tulostaa ja jakaa sitten niille tiimikavereille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä nettiin. Varmasti merkkien opettelu vie oman aikansa, mutta takaan, että ne tuovat peleihin paljon enemmän "sitä jotakin".

Merkkejä on 41 kappaletta, mikä saattaa tuntua paljolta, mutta olen yrittänyt tehdä ne niin, että jokainen merkki kuvaa sitä mitä se tarkoittaa, jolloin muistaminen on paljon helpompaa. Merkkien jälkeen on muutamia yleisiä ohjeita niiden käytöstä.

Käsimerkit
Seis.
Yleinen pysähtymiskäsky. Esim. jonossa kuljettaessa. Ei aiheuta lisätoimenpiteitä.
Seis, mahdollinen vihollinen havaittu.
Pysähtymiskäsky, joka kertoo mahdollisesta viholliskontaktista. Toiminta käskyn jälkeen vaihtelee riippuen tehtävän luonteesta. Esim. tiedustelutehtävässä voidaan yrittää pysytellä huomaamattomana jne.
"On the Double"
Nyrkissä oleva käsi liikkuu ylös-alas. Kehottaa pitämään erityistä kiirettä käskyn suorittamisessa. Jonossa liikuttaessa toimii liikkeellelähtökomentona.
Tulla luokse
Taputetaan kämmenellä omaa päälakea. Jonossa liikuttaessa tarkoittaa, että kaikki kokoontuvat etummaisen luo.
Kiertää
Käsi tekee kiertävän liikkeen. Näytetään kuvan mukaisesti suunta, josta halutaan toverin kiertävän esim. vihollisen sivuun.
Vihollinen
Oma mies
Käsky ymmärretty.
Saman asian voi viestiä myös nostamalla yksinkertaisesti peukalon pystyyn.
Yleinen kysymysmerkki / ei ymmärtää
Voidaan näyttää esim. käskyn jälkeen, jolloin tarkoittaa: "en ymmärtänyt / saanut selvää, toista". Voidaan myös näyttää esim. paikalle tultaessa, jolloin tarkoittaa: "mikä tilanne" (onko vihollisia näkyvissä jne.) tms.
Mennä
Liikutetaan etu- ja keskisormea ikään kuin jalkoina edestakaisin.
Ryömiä
Liu'utetaan kättä alaspäin ja sitten vaakasuoraan. Ikään kuin laskettaisiin kämmenellä mäki alas.
Mennä maihin
Lasketaan käsi vaakatasossa kämmen alaspäin suoraan alas.
Nousta ylös
Nostetaan käsi vaakatasossa kämmen ylöspäin suoraan ylös.
Seurata / menkää ohi
Jos viitotaan kämmenellä itseen päin, tarkoittaa: "seura(tka)a minua". Liikuttaessa jonossa voidaan viittoa kämmen olkapään vieressä eteen ja taaksepäin tarkoittaen: "menkää ohi".
Jää tähän
Näytetään etusormella maahan ja liikutetaan kättä ylös-alas.
Mäen tms. yli / toisella puolella
Tehdään kädellä mäkeä muistuttava liike.
Syvennys / syvennykseen / syvennyksessä
Liikutetaan kättä ensin hieman vaakatasossa ja sitten suoraan alas. Eroaa "Ryömiä" käskystä siinä, että lopussa kättä ei liikuteta enää vaakatasossa.
Seisoa
Pidetään kättä paikallaan kuvan osoittamassa asennossa etu- ja keskisormi suunnattuna alaspäin.
Maata
Pidetään käsi paikallaan kämmenen osoittaessa alaspäin.
Suojassa
Käsi vaakatasossa paikallaan ja kämmen nyrkissä.
Rynnäkkö / mennä keskeltä
Liikutetaan kättä kämmen pystyasennossa ja käsi vaakatasossa. Jos liikutetaan vain kerran eteenpäin, tarkoittaa: "mene keskeltä". Jos kättä liikutetaan eteen- ja taaksepäin monta kertaa, tarkoittaa: "rynnäkkö".
Johtaa
Liikutetaan kyynärvartta 90 astetta pystyasennosta vaakatasoon kuvan osoittamalla tavalla. Käskyn jälkeen koko käsivarsi siis osoittaa vaakatasossa suoraan eteenpäin. Tarkoittaa: "johda".
Nähdä / katsoa / pitää silmällä
Etu- ja keskisormi osoittavat kohti silmiä. Jos käskyn tarkoituksena on esim: "pidä silmällä tuota kulmaa", näytetään käskyn jälkeen sormella tarkkailtava kohde / suunta.
Kuulla
Pidetään käsi paikallaan kuvan osoittamalla tavalla.
Ampua
Liikutetaan kättä nyrkissä rintakehän päällä kuvan mukaisesti.
Suojatulta
Liikutetaan kaikkia sormia yhtäaikaa ylös-alas eri järjestyksessä.
Hämäys / harhautus
Käsi vaakatasossa keinutellaan kämmentä puolelta toiselle.
Merkistä
Tehdään "kunniaa väärin päin". Liikutetaan käsi otsasta poispäin parikymmentä senttiä kohtalaisen nopeasti. Käsimerkki näytetään ennen muita käskyjä, ja tarkoittaa, että käsimerkin jälkeen näytetyt käskyt suoritetaan vasta, kun annetaan erillinen merkki. Näin voidaan antaa useammalle ryhmälle käskyjä, jotka sitten suoritetaan samanaikaisesti.
Kokoontumispaikka
Tehdään etusormella pientä ympyrää osoittaen alaspäin. Jos ryhmä jostain syystä hajoaa tai se jaetaan pienemmiksi osiksi, niin tässä paikassa tavataan myöhemmin uudelleen.
Käskyjen kumous / keskeyttää
Kämmen vaakatasossa liikutetaan kättä kaulalle ja poispäin monta kertaa. Tarkoittaa, että kaikki juuri annetut käskyt peruutetaan. Merkki voidaan antaa, jos on vaikka huomannut antaneensa vääriä käskyjä tai ne on annettu epäselvästi, jolloin voidaan aloittaa uudestaan "puhtaalta pöydältä". Kesken operaation annettuna tarkoittaa: "keskeyttäkää".
Erota / hajaantua
Kämmen avoimena liikutetaan kuvan mukaisesti kyynärvartta 180 astetta, eli ylöspäin-asennosta alaspäin-asentoon. Ennen merkkiä jaetaan ryhmä pienempiin ryhmiin, tai merkki voidaan antaa myös samantien, jolloin kaikki hajaantuvat eri suuntiin.
Kuolla
Viedään etusormi kurkun poikki.
Selusta / perääntyä
Voi tarkoittaa esim. yhdistettynä "Nähdä / katsoa / pitää silmällä" -merkkiin: "tarkkaile selustaa". Tai kesken etenemisen (esim. jonossa) yksinkertaisesti: "peräännytään".
Ammukset vähissä / loppu
Osoitetaan etusormella aseen lipasta. Jos merkki näytetään yksinään, se tarkoittaa: "minulla on ammukset vähissä". Jos sen jälkeen näytetään "OK" -merkki, eli näytetään ikään kuin nollaa, se tarkoittaa: "minulla on ammukset loppu".
Hiljaa
Pidetään etusormi suun edessä. Merkin jälkeen täydellinen hiljaisuus (jos ryhmä ei ole liikkeessä).
Etäisyys
Pidetään kättä otsalla ikään kuin tähystettäessä jotakin. Voi tarkoittaa välimatkaa viholliseen, jolloin merkin jälkeen näytetään etäisyys sormilla (1 sormi = 10 metriä). Jonossa tai muissa muodostelmissa kuljettaessa tarkoittaa välimatkaa muihin. Tällöin merkin jälkeen näytetään käytettävä välimatka sormin seuraavasti: 1 sormi = lähekkäin, 5 sormea = isot välit.
Kyllä
Nyökytellään päätä ylös-alas. Voidaan käyttää "OK" -merkin tilalla, jos käsiä ei voida käyttää.
Ei
Liikutetaan päätä sivuille. Tarkoittaa: "ei" vastauksena kysymykseen tai "ei pysty suorittamaan" käskyjen saannin jälkeen.
Jono
Pidetään kättä kuvan osoittamassa asennossa. Ryhmä järjestäytyy jonoon.
Rivi
Pidetään kättä kuvan osoittamassa asennossa. Ryhmä järjestäytyy riviin.
Vapaa liikkuminen
Pidetään kättä kuvan osoittamassa asennossa. Merkin jälkeen liikkuminen on vapaata.

Yleisiä ohjeita koskien käsimerkkejä

Ensimmäiseksi täytyy puolustella merkkien suurta määrää. Vaikka läheskään kaikkia merkkejä ei joka pelissä tarvita, antavat nämä merkit edes mahdollisuuden sanoa lähes minkä tahansa asian ilman suullista kommunikointia, jolloin ne jotka haluavat, voivat pelata pelin alusta loppuun ilman sanoja. Vähemmälläkin määrällä toki pärjää, ja niiden jotka eivät halua kaikkia opetella, ei tarvitsekaan näin tehdä. Vaikka tietyissä tilanteissa on ikävää, jos kaikki eivät tiedä kaikkia merkkejä, on siitä apua jos osaa edes muutaman tärkeimmän. Tämän takia edes ensimmäiset kymmenen merkkiä olisi hyvä osata, koska niitä olen ainakin itse käyttänyt kaikkein eniten ja niillä pärjää jo auttavasti muiden mukana. Kokemus on tosin osoittanut että jo vähällä harjoittelulla kaikki merkit on kohtalaisen helppo oppia.

Merkkejä voi käyttää kahdella tavalla: ensimmäinen tapa on perinteisempi ja siinä jokainen merkki vastaa yhtä käskyä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat esim. alun pysähtymiskäskyt. Jokaisella vähänkin tärkeämmällä komennolla on oma, erillinen, nopeasti näytettävä ja mahdollisimman selkeä merkkinsä. Mukana on myös merkkejä, joita ei voi käyttää yksinään, kuten esim. "Maata" tai "Mennä". Näitä merkkejä käytetään muodostettaessa käsimerkeillä lauseita. Itse asiassa suuri osa merkeistä on juuri tällaisia "yksittäisiä sanoja", jotka eivät yksinään tarkoita mitään. Ideana lauseiden muodostamisessa on se, ettei ole järkevää laatia jokaiselle erilaiselle käskylle omaa merkkiään, samaan tapaan kuin ei ole järkevää laatia jokaiselle käyttämällemme sanalle omaa piirrosmerkkiään kuten esim. kiinassa, vaan sanat muodostetaan yleisesti tunnetuista kirjaimista. Samalla tavoin monimutkaisemmat käskyt muodostetaan useista käsimerkeistä. Ensin tämä saattaa tuntua tyhmältä, koska merkkejä tarvitaan niin paljon, mutta jos tavoitteena on merkkijärjestelmä, jonka avulla voi ilmaista lähes minkä tahansa käskyn, olisi jokaiselle käskylle erillisiä merkkejä vielä paljon enemmän, kuin näitä "kirjaimia".

No, tässä vaiheessa monet miettivät, että: "eihän tuollaisia hienoja lauseita kesken taistelun ehdi rakentaa, kaikki merkithän menevät heti sekaisin". Totta, mutta juuri tämän takia tärkeillä käskyillä onkin oma selkeä ja helposti tunnistettava merkkinsä. Lauseiden rakentaminen onkin sellaisia tilanteita varten, jossa ollaan niin lähellä vihollista, että puhetta ei voi käyttää, mutta kuitenkin niin, että vihollinen ei ole vielä havainnut "keskustelijoita". Tällöin on hyvää aikaa laatia tarkempi suunnitelma ja jokaisella on aikaa keskittyä toisen antamiin merkkeihin.

Nyt kun on saatu muutama epäkohta selvitettyä, onkin aika siirtyä itse merkkien käyttöön:

Ensinnäkin, suositeltavaa on että merkkejä käytettäessä ryhmässä on jonkinlainen ryhmänjohtaja, koska muuten kaikki antavat käskyjä toisilleen ja hommasta ei tule mitään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että vain ryhmänjohtaja näyttäisi merkkejä, vaan että ryhmänjohtaja antaa nimenomaan tarkemmat toimintaohjeet. Jokainen voi ja jokaisen kuuluukin näyttää merkkejä koskien esim. vihollisen liikkeitä tms.

Toinen asia, jonka kanssa kannattaa olla tarkkana, ovat itse merkit. Ne kannattaa ainakin aluksi näyttää todella selvästi ja korostetusti, jotta kaikki ymmärtävät. Kannattaa myös kiinnittää huomiota etäisyyteen ja valoisuuteen. Hämärällä mustilla hanskoilla näytettynä merkit eivät näy kahteenkymmeneen metriin. Ennen käskyä täytyy myös määritellä sen kohde. Merkeissä ei ole listattuna normaalia sormella osoittamista, mutta sitä tulee käyttää melkein joka tilanteessa. Ei ole järkevää antaa ohjeita yhdelle viiden henkilön katsellessa tietämättä kenelle heistä ohjeet on suunnattu. Eli ennen käskyjä osoitetaan selvästi niiden kohde. Samoin sormella osoitetaan vihollisen suunta, tekemisen kohde jne.

Sormia käytetään myös ilmaistaessa lukumäärää. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti näyttämällä niin monta sormea kuin on lukumääräkin. Sormet näytetään seuraavasti:
1 = etusormi
2 = etusormi ja keskisormi
3 = etusormi, keskisormi ja nimetön TAI keskisormi, nimetön ja pikkurilli
4 = kaikki muut paitsi peukalo
5 = kaikki sormet

Koska merkeissä käytetään vain yhtä kättä, suuremmat luvut kuin viisi näytetään siten, että ensin näytetään 5, jonka jälkeen lisää sormia edellä mainitulla tavalla, kunnes on näytetty koko lukumäärä.

Kun liikutaan jonossa, kuuluu kaikki annetut merkit välittää myös taaksepäin sen lisäksi, että itse toimii merkin mukaisesti. Eli jos etummainen näyttää "Seis", seuraava mies näyttää merkin hänen jäljessään tulevalle jne. kunnes kaikki ovat nähneet merkin.

Merkkien kanssa käytettävä sanajärjestys ei ole aivan ehdoton, pääasia, että toinen ymmärtää, mistä on kyse. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että joissain tilanteissa järjestyksellä on väliä. Esimerkiksi: "Nähdä" » "Vihollinen" » "osoittaa sormella kaveria" tarkoittaa "pidä silmällä vihollista", kun taas järjestys: "Vihollinen" » "Nähdä" » "osoittaa sormella kaveria" tarkoittaa "vihollinen näkee sinut".

Toisaalta ei ole väliä viestiikö "mene tuonne" tai "tuonne mene", koska molemmat ovat tulkittavissa vain yhdellä tavalla.

Yleisesti ottaen merkit pitäisi kuitenkin pyrkiä näyttämään "kieliopillisesti oikein", jotta sekaannuksilta vältyttäisiin.

Seuraavassa on muutama esimerkki mahdollisista "lauseista":

1. "Mennä" » "osoittaa seinustaa" » "On the Double"
= Juokse seinustalle.
2. "Merkistä" » "Nousta ylös" » "Ampua" » "Vihollinen" » "näyttää suunnan"
= Noustaan ylös kun annan käskyn ja ammutaan tuolla olevaa vihollista. (Tässä tapauksessa käskyn "Nousta ylös" olisi ehkä voinut jättää pois, koska on itsestään selvää, että jokainen ottaa asennon, josta voi ampua)
3. "Vihollinen" » "näyttää suunnan" » "Maata" » "Suojassa" » "Etäisyys" » "kaksi sormea"
= Tuolla oleva vihollinen on makuulla hyvässä suojassa. Etäisyyttä meihin 20 metriä.

© RAJA, 19.3.2002

Takaisin